ID bài viết : S500058659 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao thông tin vị trí lại khác với vị trí thực?

Khi phát lại hình ảnh đã ghi trên Map Index, thông tin vị trí của hình ảnh đã ghi khác với vị trí ghi thực tế.

    GPS là một hệ thống xác định vị trí địa lý bằng tín hiệu vô tuyến lưới tam giác từ các vệ tinh GPS. Bạn nên tránh sử dụng máy quay video tại các vị trí mà tín hiệu vô tuyến bị chặn hoặc bị phản xạ, nhu là các vị trí bóng râm được bao quanh bởi các tòa nhà hoặc cây cối. Thay vào đó, bạn nên sử dụng máy quay video trong các môi trường thoáng.

    Chú ý

    • Máy quay video có thể không thu được thông tin vị trí và các lỗi lưới tam giác có thể xảy ra, tùy theo vị trí mà máy quay video được sử dụng.