ID bài viết : S500055901 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không có âm thanh khi phát lại phim được ghi với chức năng Smooth Slow Rec?

Không có âm thanh khi phát lại phim được ghi với chức năng Smooth Slow Rec.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Với chức năng Smooth Slow Rec, âm thanh không được ghi lại.. Do đó, bạn không thể nghe tiếng khi phát lại phim.