ID bài viết : S500055901 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không có âm thanh khi phát lại phim được ghi với chức năng Smooth Slow Rec?

Không có âm thanh khi phát lại phim được ghi với chức năng Smooth Slow Rec.

    Với chức năng Smooth Slow Rec, âm thanh không được ghi lại.. Do đó, bạn không thể nghe tiếng khi phát lại phim.