ID bài viết : S500059696 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao thông báo 'Cannot save all images to the connected external media. Copy as much as possible?' xuất hiện khi cố gắng sao chép hình ảnh vào các thiết bị rời như ổ cứng?

Thông báo 'Cannot save all images to the connected external media. Copy as much as possible?' xáất hiện khi cố gắng sao chép hình ảnh vào thiết bị rời.

    Thông báo này xuất hiện khi dung lượng trống của thiết bị rời không đủ để sao chép tất cả các hình ảnh, hoặc khi đã đạt đến số lượng tối đa của hình ảnh được sao chép. Nếu bạn có thiết bị rời khác, hãy thay thế sau khi sao chép càng nhiều càng tốt, sau đó bạn có thể tiếp tục sao chép phần còn lại của hình ảnh.