ID bài viết : S500056610 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể phát lại hình ảnh trong bộ nhớ trong?

Hình ảnh trong bộ nhớ trong không thể phát lại.

    Khi gặp phải triệu chứng này, xin vui lòng xác định Memory Stick không lắp vào máy ảnh. Nếu thẻ nhớ Memory Stick được lắp vào máy ảnh, người sử dụng chỉ có thể xem lại hình ảnh từ Memory Stick. 

    Để xem lại ảnh trong bộ nhớ trong, vui lòng tháo thẻ nhớ Memory Stick khỏi máy ảnh.