ID bài viết : S500058628 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao hiện tượng red-eye (mắt đỏ) xảy ra mặc dù Red Eye Reduction được thiết lập Auto hoặc On?

  Hiện tượng Red-eye xảy ra mặc dù Red Eye Reduction được thiết lập về Auto hoặc On.
   Chức năng giảm mắt đỏ không luôn luôn hiệu quả tùy theo điều kiện chụp.

  Ví dụ, đối tượng dễ có nguy cơ bị hiện tượng mắt đỏ nếu xa hơn khoảng cách chụp được đề nghị của đèn flash. Cũng vậy, vì đèn flash được đặt gần thấu kính do thiết kế gọn, hiện tượng mắt đỏcó khuynh hướng xảy ra khi đối tượng đang hướng về phía trước.

  Trong trường hợp này, cải thiện bằng cách di chuyển đối tượng tới vị trí sáng hơn hoặc điều kiện chiếu sáng xung quanh sáng hơn.

  Cũng vậy, khi Red Eye Reduction được thiết lập về Auto, chức năng giảm mắt đỏ không hoạt động nếu chức năng Face Detection không được kích hoạt.

  Nếu hiện tượng mắt đỏ xuất hiện trên hình ảnh đã ghi, bạn có thể khắc phục hiện tượng với máy quay phim bằng cách nhấn MENU -> Retouch -> Red Eye Correction trong khi phát lại hình ảnh.

  Bạn cũng có thể khắc phục hiện tượng mắt đỏ bằng phần mềm PMB(Picture Motion Browser) đã được cung cấp.