ID bài viết : S500056490 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao hiện tượng mắt đỏ vẫn xuất hiện ngay cả khi đã cài đặt tự động hoặc đã bật chức năng giảm hiệu ứng mắt đỏ?

    Hiện tượng mắt đỏ vẫn xảy ra thậm chí đã cài đặt Red Eye Reduction Auto hoặc On.


    Tuỳ thuộc vào các điều kiện chụp, chức năng giảm hiệu ứng mắt đỏ không phải lúc nào cũng hiệu quả.

    Ví dụ như, đối tượng chụp nhạy với hiện tượng mắt đỏ nếu nó xa hơn khoảng cách chụp gợi ý của đèn flashxấp xỉ 0.1m đến 3.0m chiều rộng và 0.25m đến 2.5m chiều dài (khi ISO được cài đặt ISO AUTO).  Cũng như vậy, đèn flash đặt gần ống kính do thiết kế nén, hiện tượng mắt đỏ vẫn có thể xảy ra khi đối tượng chụp quay mặt về phía trước. Trong trường hợp này có thể cải thiện bằng cách di chuyển đối tượng chụp ra chỗ sáng hơn hoặc tạo ánh sáng xung quanh.

    Also, khi Red Eye Reduction được cài đặt Auto, chức năng giảm hiệu ứng mắt đỏ chỉ hoạt động trừ phi Face Detection được cài đặt On.

    Nếu hiện tượng mắt đỏ xuất hiện trên hình ảnh đã ghi, bạn có thể chỉnh sửa với máy ghi hình của mình bằng cách bấm  MENU  và chọn Retouch -> Red Eye Correction trong khi bật lại hình ảnh.  Bạn cũng có thể chỉnh sửa hiện tượng mắt đỏ bằng phần mềm được cung cấp Picture Motion Browser .