ID bài viết : S500059260 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao các đường màu trắng hoặc màu tím xuất hiện, hoặc toàn bộ hình ảnh trông như được phủ một màu hơi đỏ?

Trên phim hoặc hình ảnh toàn cảnh, đường trắng hoặc màu tím xuất hiện, hoặc toàn bộ hình ảnh trông như được phủ một màu hơi đỏ.

    Hiện tượng này có thể xảy ra khi hình ảnh có chứa một chủ thể rất sáng, chẳng hạn như nơi sáng, mặt trời, hoặc nguồn sáng phản chiếu.
    Hiện tượng này, được gọi là vệt sáng, được cụ thể cho các cảm biến CCD, và không phải là một sự cố.
    Không nên để trực tiếp chụp nguồn ánh sáng mạnh như mặt trời.
    * Hình ảnh dưới đây cho thấy ví dụ của hiện tượng vệt sáng. Nó có thể khác tùy thuộc vào điều kiện chụp.

    /support/attachments/378618/smear.PNG