ID bài viết : 00161013 / Sửa lần cuối : 26/10/2021

Tại sao độ nhạy sáng ISO tối thiểu cao hơn bình thường khi Picture Profile được thiết lập sang S-Log?

Tại sao độ nhạy sáng ISO tối thiểu cao hơn bình thường khi Picture Profile được thiết lập sang S-Log?

  Độ nhạy ISO tối thiểu cao hơn so với bình thường do S-Log sử dụng một loại điều khiển phơi sáng khác để đạt được một phạm vi hoạt động rộng.

  S-Log2 và S-Log3 có đường cong gamma mà cho phép chụp với một phạm vi hoạt động rộng. Khi chụp với S-Log2 hoặc S-Log3, máy ảnh điều khiển độ phơi sáng khác với thông thường để đạt được dải động rộng này. Điều này làm cho độ nhạy ISO tối thiểu hiện có tăng cao hơn. Nếu nhiễu là đáng kể khi chụp với độ nhạy ISO cao, hãy chụp với một khung cảnh tươi sáng hơn và thực hiện chỉnh sửa sau khi chụp. Lưu ý rằng có một sự gia tăng tương ứng trong phạm vi dải động rộng khi bạn chụp với một khung cảnh sáng hơn.

  Để biết chi tiết về S-Log, tham khảo các trang dưới đây.
  Help Guide for Creators
  http://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/contents/TP0000909108.html

  LƯU Ý: Help Guide for Creators là một Hướng dẫn trợ giúp để bạn tạp thêm nhiều hình ảnh sáng tạo với máy ảnh được sản xuất bởi Sony.