ID bài viết : S500056447 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao số vẫn tăng lên tiếp tục mặc dù thẻ Memory Stick đã được thay thế?

  Số gán cho tập tin không được reset, ngay sau khi thẻ Memory Stick đã được thay thế.


  Máy ảnh của bạn luôn luôn gán những số cho tập tin trong trình tự để ngăn ngừa những tập tin hình ảnh trước đó bị ghi đè khi chép vào máy tính, và số tập tin không thể được Reset bằng cách Format hoặc thay thế một thẻ Memory Stick.
  Để Reset số tập tin , vui lòng Format thẻ Memory Stick với máy ảnh, và sau đó thực hiện Initialize trong mục Settings của màn hình HOME.
  Lưu ý:
  -  Để reset số tập tin trong bộ nhớ trong của máy, bạn còn cần thực hiện Initialize.
  -  Việc Format xóa tất cả dữ liệu bao gồm cả những hình ảnh bị Protect.
  -  Nếu bạn thực hiện Initialize, tất cả những cài đặt luôn cả ngày tháng và thời gian sẽ trở về mặc định.