ID bài viết : S500058413 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao phim đang quay đột nhiên dừng?

Về phim đang quay đột nhiên dừng lại mặc dù dung lượng bộ nhớ không đầy.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thời gian quay của 1 đoạn phim được giới hạn lên đến xấp xỉ 29 phút.
Kích thước của 1 tập tin phim được giới hạn xấp xỉ 2 GB.
Lưu ý :
  • Thời gian chụp liên tiếp khác nhau tùy theo điều kiện chụp (nhiệt độ, vv..).
  • Quay phim tự động dừng khi kích thước tập tin xấp xỉ đạt tới 2 GB, ngay cả khi thời gian quay ít hơn 29 phút.