ID bài viết : S500058413 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao phim đang quay đột nhiên dừng?

Về phim đang quay đột nhiên dừng lại mặc dù dung lượng bộ nhớ không đầy.

    Thời gian quay của 1 đoạn phim được giới hạn lên đến xấp xỉ 29 phút.
    Kích thước của 1 tập tin phim được giới hạn xấp xỉ 2 GB.
    Lưu ý :
    • Thời gian chụp liên tiếp khác nhau tùy theo điều kiện chụp (nhiệt độ, vv..).
    • Quay phim tự động dừng khi kích thước tập tin xấp xỉ đạt tới 2 GB, ngay cả khi thời gian quay ít hơn 29 phút.