ID bài viết : S500058368 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao có các âm thanh khác trong phim đã quay?

Có nhiều âm thanh trong phim mà không nghe được trong khi quay.

    Âm thanh hoạt động của ống kính có thể ghi trong lúc quay phim. Tương tự, tiếng bíp của các nút khác như nút xoay chọn chế độ hoặc thang W/T (Zoom) có thể được ghi lại.