ID bài viết : S500058408 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng "Face Detection" có nhận diện được khuôn mặt đã xoay 90 độ?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khả năng nhận dạng một khuôn mặt đã xoay 90 độ với chức năng Face Detection.
Được, máy có thể nhận diện khuôn mặt đã xoay 90 độ.