ID bài viết : S500057580 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng nhận diện khuôn mặt (Face Detect) là gì?

  Về chức năngNhận diện khuôn mặt (Face Detect).


  Nó là một chức năng để nhận diện khuôn mặt của chủ thể khi chụp ảnh.
  Dựa trên chức năng nhận diện này, Máy ảnh tự động điều chỉnh focus, flash, độ phơi sáng, cân bằng trắng, chức năng giảm mắt đỏ, và vân vân.

  Lưu ý:
  - Chức năng Face Detect chỉ có trong chế độ Auto adjustment hoặc chế độ Portrait (Scene Selection).
  - Số khuôn mặt tối đa mà nó có thể nhận diện là 8 trong chế độ Auto adjustment và 2 trong chế độ Portrait.