ID bài viết : S500058407 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng "Face Detection"có nhận diện được khuôn mặt ngược hay không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chức năng "Face Detection" có nhận diện được khuôn mặt lật ngược hay không.
Không, máy sẽ không nhận diện được.