ID bài viết : S500057706 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng Face Detect là gì?

Về chức năng Face Detect.

  Nếu chức năng để nhận diện khuôn mặt của chủ thể khi chụp.
  Dựa trên sự nhận diện này,máy ảnh của bạn tự động chỉnh focus, flash, độ mở, cân bằng trắng, nháy trước để giảm mắt đỏ, và v.v.

  Lưu ý:
  - Chức năng Face Detect chỉ có thể thực hiện trong chế độ Auto Adjustment, chế độ Smile Shutter, và chế độ Soft Snap.
  - Số gương mặt tối đa mà nó có thể nhận diện được là 8 trong chế độ Auto Adjustment và chế độ Smile Shutter, và là 4 trong chế độ Soft Snap.
  - Chức năng Face Detect được kích hoạt liên tục trong chế độ Smile Shutter.