ID bài viết : S500057712 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao khuôn mặt không được nhận diện mặc dầu chức năng Face Detection đã được kích hoạt?

Tại sao khuôn mặt không được nhận diện được mặc dầu chức năng Face Detection đã được kích hoạt.

  Trong những trường hợp sau, chức năng Face Detect có thể không hiệu quả.

  - khuôn mặt bị phủ lên bởi một mặt nạ hoặc kính mát
  - chủ thể không nhìn trực diện
  - chủ thể bị ngược sáng
  - chụp trong một nơi tối
  - khuôn mặt bị hướng vào nguồn ánh sánh mạnh
  - độ phơi sáng bị chỉnh quá nhiều
  - có bóng trên khuôn mặt
  - khuôn mặt trên màn hình LCD quá lớn/nhỏ.