ID bài viết : S500058072 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao chức năng Face Detection không làm việc ngay cả khi FACE DETECTION được cài thành ON?

    Chức năng Face Detection không làm việc ngay cả khi  FACE DETECTION được cài thành ON.


    Người sử dụng không thể sử dụng chức năng FACE DETECTION trong những trường hợp sau.

    • Khi màn hình LCD đang hướng trực tiếp vào chủ thể
    • Khi sử dụng những chế độ SCENE SELECTION khác hơn PORTRAIT
    • Khi sử dụng những chức năng hoặc những chế độ sau: SMTH SLW RECFOCUS, SPOT FOCUS, EXPOSURE, SPOT METER, Night Shot, SUPER NIGHTSHOT, COLOR SLOW SHTR, WHITE BAL, DIGITAL ZOOM, D.EFFECT, PICT.EFFECT