ID bài viết : 00090047 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Chức năng tiết kiệm điện nănng không hoạt động.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chắc chắn rằng Remote Ctrl được cài đặt ở chế độ  OFF trong Setup 3 của Menu

Nếu thiết lập ở chế độ ON, tiết kiệm điện năng (Power Save) sẽ không hoạt động nhằm cho phép người sử dụng có thể điều khiển máy ảnh từ xa