ID bài viết : 00065327 / Sửa lần cuối : 05/12/2019

Tối đa hóa chế độ Chụp liên tục hoặc Chụp liên tục ưu tiên tốc độ

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Dưới đây là các cài đặt cần thiết để tối đa hóa khi chụp ảnh trong chế độ Chụp liên tục (Cont. Shooting) hoặc Chụp liên tục ưu tiên tốc độ (Spd Priority Cont)

  • Chế độ chụp: Cont. Shooting (Chụp liên tục) hoặc Spd Priority Cont (Chụp liên tục ưu tiên tốc độ)
  • Cỡ ảnh: L
  • Chất lượng: Đẹp
  • Tốc độ màn trập: Trên 1/250 giây.
  • Chế độ lấy nét: AF-S. Đối với NEX-5N, Manual Focus (Lấy nét bằng tay) hoặc AF-S.

  LƯU Ý:

  • Tính năng Lấy nét tự động và Phơi sáng tự động được đặt cố định ngay từ khung hình đầu tiên.
  • Số lượng khung hình có thể giảm xuống tùy theo chủ thể và các cài đặt của máy ảnh như image size (cỡ ảnh), ISO, High ISO NR (Khử nhiễu ISO cao), Lens Comp. (Bù ống kính) đặt thành Distortion Comp. (Bù biến dạng) được kích hoạt cũng như phương tiện ghi.
  • Một số mẫu máy không được trang bị tính năng Chụp liên tục ưu tiên tốc độ.

  QUAN TRỌNG:

  • Để biết thêm thông tin về tính năng chụp liên tục trên ILCE-9, hãy truy cập trang web của chúng tôi.
  • Để biết thêm thông tin về tính năng chụp liên tục trên ILCE-9M2, hãy truy cập trang web của chúng tôi.