ID bài viết : 00065327 / Sửa lần cuối : 26/10/2021

Tối đa hóa chế độ Chụp liên tục hoặc Chụp liên tục ưu tiên tốc độ

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Dưới đây là các điều kiện chụp bằng chế độ Chụp liên tục hoặc Chụp liên tục ưu tiên tốc độ.

  • Cỡ ảnh: L
  • Chất lượng: Fine (Mịn)
  • Tốc độ màn trập: Nhanh hơn 1/250 giây
  • Chế độ lấy nét: AF-S. Đối với NEX-5N, Manual Focus (Lấy nét bằng tay) hoặc AF-S.

  LƯU Ý: Tốc độ chụp liên tục có thể giảm xuống tùy thuộc vào chủ thể và các cài đặt của máy ảnh, ví dụ như image size (cỡ ảnh), ISO, High ISO NR (Khử nhiễu ISO cao), Lens Comp. (Bù ống kính) đặt thành Distortion Comp. (Bù biến dạng) được kích hoạt cũng như phương tiện ghi.

  QUAN TRỌNG:

  • Tham khảo trang web để xem hướng dẫn về ILCE-9.
  • Tham khảo trang web để xem hướng dẫn về ILCE-9M2.
  • Tham khảo trang web để xem hướng dẫn về ILCE-1.