ID bài viết : 00065327 / Sửa lần cuối : 23/03/2018

Các điều kiện cần thiết để chụp liên tục 2,5 hoặc 5 khung hình mỗi giây (fps) là gì?

Điều kiện cần thiết để chụp liên tục 2,5 hoặc 5 khung hình mỗi giây (fps).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chụp 2,5 fps với các thiết lập sau đây:

 • Drive mode: Cont. Shooting
 • Image size: L:24M
 • Quality: Fine
 • Shutter speed: Nhanh hơn 1/250 giây.
 • Focus: MF (Manual focus), hoặc Auto Focus Mode cài cố định sang AF-S (Single-shot AF).

Chụp 5 fps với các thiết lập sau đây:

 • Drive mode: Spd Priority Cont. (Speed Priority Continuous)
 • Image size: L:24M
 • Quality: Fine
 • Shutter speed: Nhanh hơn 1/250 giây.

LƯU Ý:

 • Auto Focus và Auto Exposure được cố định ở frame (khung ảnh) đầu tiên. 
 • Số lượng khung hình có thể giảm tùy thuộc vào đối tượng và các thiết lập máy ảnh như kích thước hình ảnh, ISO, High ISO NR, Lens Comp. Thiết lập Distortion được kích hoạt cũng như các phương tiện ghi ảnh.