ID bài viết : S500057557 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khoảng cách đề nghị khi chụp với flash trong máy?

Về khoảng cách đề nghị khi chụp ảnh với đèn flash trong máy.

    Khi ISO được cài thành ISO AUTO, nó khoảng từ 0.2m đến 3.3m ở góc rộng, và từ 0.4m đến 1.8m ở góc xa.
    KhiISO được cài thành ISO 3200, khoảng cách chụp tối đa là khoảng 6.6m ở góc rộng, và 3.8m ở góc xa.