ID bài viết : S500056457 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khoảng cách chụp của đèn flash trong như thế nào là thích hợp ?

Khoảng cách thích hợp của đèn flash.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi cài đặt ISOAuto, nó có chiều rộng xấp xỉ 0.2m đến 3.9m ,và chiều dài là 0.3m đếm 2.0m .
Khi cài đặt ISO1000, khoảng cách thu hình tối đa là chiều rộng 7.0m và chiều dài là 3.7m .