ID bài viết : S500056457 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khoảng cách chụp của đèn flash trong như thế nào là thích hợp ?

Khoảng cách thích hợp của đèn flash.

    Khi cài đặt ISOAuto, nó có chiều rộng xấp xỉ 0.2m đến 3.9m ,và chiều dài là 0.3m đếm 2.0m .
    Khi cài đặt ISO1000, khoảng cách thu hình tối đa là chiều rộng 7.0m và chiều dài là 3.7m .