ID bài viết : S500056634 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể dùng thẻ nhớ PRO Duo (tốc độ cao) không?

Sử dụng thẻ nhớ PRO Duo (tốc độ cao).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có. Tuy nhiên tốc độ truyền cho việc ghi/đọc dữ liệu bị hạn chế bởi người sử dụng máy ảnh, và tốc độ ngang bằng với thẻ nhớ Memory Stick PRO Duo thông thường.

Chú ý: Các cấp độ truyền thực tế phụ thuộc vào điều kiện và môi trường sử dụng.