ID bài viết : S500056634 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể dùng thẻ nhớ PRO Duo (tốc độ cao) không?

Sử dụng thẻ nhớ PRO Duo (tốc độ cao).

    Có. Tuy nhiên tốc độ truyền cho việc ghi/đọc dữ liệu bị hạn chế bởi người sử dụng máy ảnh, và tốc độ ngang bằng với thẻ nhớ Memory Stick PRO Duo thông thường.

    Chú ý: Các cấp độ truyền thực tế phụ thuộc vào điều kiện và môi trường sử dụng.