ID bài viết : S500059850 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể copy các hình ảnh từ bộ nhớ trong vào một thẻ nhớ được không?

Copy các hình ảnh từ bộ nhớ trong vào một thẻ nhớ.

  Có, bạn có thể copy được tất cả các hình ảnh trên bộ nhớ trong vào một thẻ nhớ.
  1. Lắp một thẻ nhớ có đủ dung lượng vào máy quay phim.
  2. Ấn nút MENU trên máy quay phim.
  3. Ấn phần trên và phần dưới của nút điều khiển và chọn biểu tượng Settings, sau đó ấn vào giữa nút điều khiển.
  4. Chọn Memory Card Tool bằng nút điều khiển.
  5. Chọn Copy bằng nút điều khiển, sau đó ấn vào giữa nút điều khiển.
  6. Thông báo All data on internal memory will be copied xuất hiện. Ấn phần trên và phần dưới của nút điều khiển và chọn OK, sau đó ấn vào giữa nút điều khiển.

  Chú ý:
  • Sử dụng bộ pin còn đủ năng lượng khi bạn copy các hình ảnh. Nếu hết pin trong khi đang copy, dữ liệu hình ảnh có thể bị hỏng.
  • Bạn không thể chọn được các hình ảnh để copy.
  • Các hình ảnh trên thẻ nhớ trong không được xóa sau khi copy vào môt thẻ nhớ. Để xóa các hình ảnh trên bộ nhớ trong, hãy tháo thẻ nhớ ra khỏi máy quay phim và định dạng cho bộ nhớ trong.