ID bài viết : S500056947 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng đồng bộ hóa tốc độ cao và đồng bộ hóa tốc độ cao không dây là gì?

Chức năng đồng bộ hóa tốc độ cao và đồng bộ hóa tốc độ cao không dây.

    Ảnh chụp với flash thông thường chỉ được thực hiện khi tốc độ màn trập với màn trập hoàn toàn mở (tốc độ điểu chỉnh flash) được cài đặt cho một thời gian dài. Với chức năng đồng bộ hóa tốc độ cao, các flash 01 phút tắt đi lặp lại. Do đó, máy có thể chụp những tấm ảnh có flash kể cả khi dùng tốc độ màn trập nhanh nhất (tối đa 1/4000 giây cho a 100). So với các bức ảnh flash thông thường, khoảng cách có thể cho điều chỉnh ánh sáng là ngắn hơn. Khi sử dụng ảnh đồng bộ hóa vào ban ngày, bạn có thể chụp những tấm ảnh khi những cài đặt trước đây không thể làm được.
    Điều này cải thiện sự thoải mái và mở rộng khả năng chụp ảnh.

    Đồng bộ hóa tốc độ cao và đồng bộ hóa tốc độ cao không dây có thể dùng khi kết hợp với đèn flash HVL-F56AM hoặc F-36AM do Sony sản xuất.

    Đồng bộ hóa tốc độ cao và đồng bộ hóa tốc độ cao không dây cũng có th63 sử dụng với flash 5600HS(D) hoặc 3600HS(D) do Konica Minolta sản xuất.

    Ghi chú: Điều khiển từ xa không dây Konica Minolta không thể sử dụng.