ID bài viết : S500058203 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các hiệu quả của việc sử dụng chức năng định dạng APS-C là gì?

    Các hiệu quả của việc sử dụng chức năng định dạng APS-C.
    Khi hình ảnh được chụp với APS-C kích thước thiết lập, chỉ có tại khu vực trung tâm của màn hình tương ứng với một APS-C kích thước bộ cảm biến sẽ được ghi lại.

    (L:Appox. 11MB [3984 x 2656]、M:Approx. 5.6MB [2896 x 1928 ]、S:Approx. 2.6 [1984 x 1320])

    • Bằng cách chụp ảnh APS-C toàn màn hình, bán có thể phóng đại lớn hơn, và khoảng cách tiêu cự của ống kính kèm theo tăng lên 1.5 lần, chức năng teleconverter đơn giản có thể đạt được.
    • Khi xem qua kính ngắm cảnh này, môi trường xung quanh cũng có thể được nhìn thấy trong màn hình. Điều này cho phép dễ dàng chụp ảnh của các khu vực bận rộn và-đối tượng chuyển động nhanh, giảm cơ hội của các ảnh bị mất.