ID bài viết : S500059345 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng Anti-Dust (Chống bụi) có hiệu quả như thế nào?

Chức năng Anti-Dust.

    Bụi bám vào máy quay phim do điện tĩnh. Lớp chống bụi trên bộ lọc thông thấp giảm điện tĩnh, do đó ngăn bụi bám vào bộ lọc. Các hạt bụi nhỏ cũng có thể bám vào máy quay phim do lực hút phân tử, nhưng ổ đĩa Anti-Dust (Chống bụi) được sử dụng bởi SteadyShot (hand-shake compensation - phạm vi bù bắt tay) có thể loại bỏ được những hạt bụi lớn nhất trong số này.

    Nếu bụi bám vào máy quay phim, bạn có thể kích hoạt chế độ làm sạch và sử dụng máy thổi để dễ dàng khử các hạt bụi bám vào. Không thể sử dụng máy thổi để khử các hạt bụi có bề mặt bám dính.