ID bài viết : S500060447 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao một số chức năng bị vô hiệu hoá (các nút bấm bị xám mờ đi)?

Một số chức năng bị vô hiệu hoá (các nút bấm bị xám mờ đi).

    Một số chức năng có thể không sẵn có trong một chế độ nhất định. Trong trường hợp này, các chức năng này sẽ bị vô hiệu và không sử dụng được. Để sử dụng các chức năng này, thiết lập sang chế độ tương thích tương ứng với chức năng này.