ID bài viết : 00139700 / Sửa lần cuối : 12/01/2016

Sự khác biệt giữa LP, SP và chế độ quay phim HQ là gì?

     

    Sự khác biệt giữa LP, SP HQ chế độ ghi được liệt kê dưới đây: 

    • LP (Long Play): chế độ LP có thời gian quay phim dài nhất. Tuy nhiên, chất lượng của những cảnh quay có thể bị giảm hoặc chặn tiếng ồn có thể xuất hiện trong cảnh quay với những chuyển động nhanh.
    • SP (chế độ chất lượng tiêu chuẩn): quay phim ở chế độ tiêu chuẩn.
    • HQ (High Quality mode): (chế độ chất lượng cao): chế độ HQ chất lượng hình ảnh cao nhất. Tuy nhiên, thời gian quay sẽ giảm.