ID bài viết : S500056109 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không cài đặt X.V.COLOR ở chế độ ON?

    Không thể cài đặt X.V.COLOR ở chế độ ON.


    X.V.COLOR không thể cài đặt ở chế độ ON trong khi quay phim, hoặc khi đĩa cài không định dạng ảnh HD.