ID bài viết : 00112491 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Tầm nhìn bị thu hẹp khi STEADYSHOT ở chế độ ACTIVE ?

    Ngoài các chức năng quang học SteadyShot, trong chế độ Active máy quay sẽ bù trừ cho việc máy bị rung theo chiều quay.
    Các công cụ xử lý hình ảnh của máy quay sử dụng thuật toán đặc biệt để quay nghiêng hình ảnh trên bộ cảm biến. Điều này gây ra các hiện tượng tầm nhìn hẹp.