ID bài viết : S500056104 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào khi ảnh chụp bằng AUTO SLW SHTTR cài đặt ở chế độ ON không chạy lại?

    Ảnh chụp với AUTO SLW SHTTR cài đặt ở chế độ ON không chạy lại được thuận lợi.


    Điều này là do tính năng Auto Slow Shutter được kích hoạt và tốc độ cửa sập động chậm lại trong môi trường tối.

    Nếu người dùng không muốn giảm tốc độ cửa sập khi chụp trong bóng tôi, hãy cài đặt AUTO SLW SHTTRở chế độ OFF  (Bức ảnh chụp sẽ tối hơn).