ID bài viết : 00140719 / Sửa lần cuối : 02/07/2018

Máy ảnh có điều chỉnh độ nét ở chế độ Chụp ảnh liên tục (Continuous Shooting) không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Does the camera continuously adjust the focus while in or Speed Priority Continuous focus modes? hoặc chế độ Speed Priority Continuous không?

Khi chế độ lấy nét Tự động được thiết lập sang AF-A hoặc AF-C, bạn có thể điều chỉnh nét trong khi Chụp liên tục.

 Vui lòng kiểm tra như sau vì sẽ có những hạn chế tùy vào từng máy ảnh và ống kính

Chú thích:
✔: Tương thích
- :  Không tương thích

  
    Fast Hybrid AF Bộ chuyển đổi Ngàm
  Chế độ cài đặt lấy nét tự động Sử dụng ống kính tương thích Sử dụng ống kính không tương thích Sử dụng LA-EA1, LA-EA Sử dụng LA-EA2, LA-EA4
ILCE-7RM2 AF-C ✔*1 ✔*2 ✔*3 ✔*2
ILCE-7M2 AF-C ✔*1 ✔*2 ✔*3 *8 ✔*2
ILCE-7 AF-C ✔*4 ✔*5 - ✔*5
ILCE-5100 AF-A or AF-C ✔*6 ✔*2 - ✔*2
ILCE-6000 AF-A or AF-C ✔*6 ✔*2 - ✔*2
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
AF-C ✔*7 ✔*5 - ✔*5

*1 AF không thể chụp trong chế độ Chụp liên tục trong các trường hợp sau đây

 • Nếu đối tượng ở bên ngoài phạm vi của các bộ cảm biến nhận diện theo pha AF 
 • Khi chụp trong điều kiện ánh sáng không đủ
 • Khi chụp những chủ thể không có độ tương phản cao ví dụ như bầu trời xanh hay bức tường trắng.
 • Nếu độ mở ống kính lớn hơn F8

* 2 Chỉ tương thích với chế độ Chụp liên tiếp Lo

* 3 Chỉ tương thích với chế độ chụp liên tục Lo
    Bạn cần phải thiết lập Phase-detection AF cho AF system từ menu tuỳ chỉnh.

* 4 AF không thể chụp trong chế độ Speed Priority Continuous Shooting trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu đối tượng ở bên ngoài phạm vi của các bộ cảm biến nhận diện theo pha AF
 • Khi chụp trong điều kiện ánh sáng không đủ
 • Khi chụp những chủ thể không có độ tương phản cao ví dụ như bầu trời xanh hay bức tường trắng.
 • Nếu độ mở ống kính lớn hơn F8

* 5 Chỉ tương thích với chế độ Chụp liên tiếp

*6 AF không thể chụp trong điều kiện không đủ ánh sáng


     Bạn sẽ không thể lấy nét liên tục ở Mid / Hi trong các trường hợp sau đây. Trong trường hợp này, thiết lập sang Lo.

 • Nếu đối tượng ở ngoài phạm vi của bộ cảm biến AF.
 • Nếu độ mở ống kinh lớn hơn F13 

*7 AF không thể chụp ở chế độ Speed Priority Continuous Shooting trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu đối tượng ở ngoài phạm vi của bộ cảm biến nhận diện theo pha AF 
 • Khi chụp trong điều kiện ánh sáng không đủ
 • Nếu độ mở ống kính lớn hơn F6.3

*8 Yêu cầu phần mềm phiên bản 2.0 hoặc mới hơn.