ID bài viết : S500056108 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Hình ảnh ghi sẽ thay đổi như thế nào bằng cách cài X.V.COLOR sang ON?

    Nếu hình ảnh ghi thay đổi bằng cách cài X.V.COLOR sang ON?


    Bằng cách cài X.V.COLOR sang ON, bạn có thể ghi ảnh với dãy màu rộng hơn.  Những màu sắc khác nhau của những chủ thể tự nhiên, như là màu sắc rực rỡ của hoa hoặc màu xanh lam của đại dương nhiệt đới có thể được tái tạo lại một cách trung thực hơn.
    * Để xem hiệu quả của tính năng này, bạn cần phát lại hình ảnh đã ghi trên một TV tương thích x.v.Color.  Bạn còn phải thay đổi thiết lập của TV.