ID bài viết : 00256331 / Sửa lần cuối : 18/01/2021

Tivi không có âm thanh hoặc hình ảnh khi kết nối với PS5™ bằng cáp HDMI

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng để biết chi tiết.

  Có một sự cố trong phần mềm Tivi có thể khiến Tivi không có âm thanh hoặc hình ảnh trong một khoảng thời gian (khoảng một phút) khi Tivi được kết nối với máy chơi game PS5. Sự cố này sẽ được giải quyết trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Vui lòng đánh dấu trang này và thường xuyên quay lại tham khảo để biết thông tin cập nhật.

  Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng giải pháp này để tạm thời khắc phục sự cố:

  QUAN TRỌNG: Thay đổi cài đặt này sẽ giảm tín hiệu 4K 120Hz thành 4K 60Hz, vì vậy hãy đảm bảo cập nhật phần mềm Tivi khi có sẵn.

  1. Thay đổi cài đặt HDMI Signal Format (Định dạng tín hiệu HDMI) thành Standard format (Định dạng chuẩn) hoặc Enhanced format (Dolby Vision) (Định dạng nâng cao (Dolby Vision)) cho ngõ vào HDMI kết nối với PS5.
   1. Chọn Settings (Cài đặt) — Watching TV (Tivi đang xem) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
   2. Chọn ngõ vào HDMI kết nối với PS5, sau đó thay đổi cài đặt thành Standard format (Định dạng chuẩn) hoặc Enhanced format (Dolby Vision) (Định dạng nâng cao (Dolby Vision)).
  2. Trên điều khiển từ xa, nhấn giữ nút Nguồn cho đến khi thông báo Restart (Khởi động lại) xuất hiện trên màn hình Tivi, sau đó nhấn Enter để khởi động.