ID bài viết : 00255201 / Sửa lần cuối : 23/12/2020

Tôi có thể ghi âm nếu tay cầm được tháo ra không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Khi tay cầm không được gắn vào, bạn chỉ có thể ghi lại âm thanh thu được từ micrô tích hợp bên trong máy.
    Micro tích hợp bên trong máy dùng để ghi lại âm thanh xung quanh và ghi nhớ giọng nói.