ID bài viết : S500059170 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Âm thanh định dạng Linear PCM có thể ghi được không?

Ghi âm thanh với định dạng Linear PCM.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể.

Máy quay của bạn chỉ ghi âm thanh định dạng Dolby Digital.