ID bài viết : S500059170 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Âm thanh định dạng Linear PCM có thể ghi được không?

Ghi âm thanh với định dạng Linear PCM.

    Không thể.

    Máy quay của bạn chỉ ghi âm thanh định dạng Dolby Digital.