ID bài viết : 00254647 / Sửa lần cuối : 26/11/2020

Nếu nguồn điện bị ngắt hoặc rút phương tiện ghi ra trong khi quay, nội dung quay có được lưu không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Chúng tôi khuyên bạn không nên ngắt kết nối nguồn hoặc rút phương tiện ghi ra trong khi quay phim. 

    • Nếu máy quay bị tắt hoặc rút thẻ nhớ trong khi đang truy cập thẻ nhớ, tính toàn vẹn của dữ liệu trên thẻ nhớ sẽ không được đảm bảo.
    • Trong một số trường hợp, bạn có thể mất tất cả dữ liệu được lưu trữ trong thẻ nhớ.
    • Luôn đảm bảo chỉ báo truy cập là màu xanh lá cây hoặc OFF (TẮT) trước khi tắt máy quay hoặc tháo thẻ nhớ.