ID bài viết : S500056333 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các hình ảnh được ghi với âm thanh Dolby Digital 5.1ch có thể chỉnh sửa trên máy tính được không?

Chỉnh sửa hình ảnh được ghi với âm thanh Dolby Digital 5.1ch trên máy tính.

    Người dùng có thể chuyển đổi hoặc chỉnh sửa việc ghi ở chế độ Dolby Digital 5.1ch bằng việc dùng phần mềm được cung cấp sẵn Picture Motion Browser dùng cho HDD của máy quay . 

    Người dùng   cũng có thể lưu những đoạn đã chỉnh sửa trên đĩa DVD với âm thanh Dolby Digital 5.1ch.