ID bài viết : 00112016 / Sửa lần cuối : 11/04/2022

Tôi có thể điều chỉnh âm lượng ghi âm trên máy ảnh khi sử dụng micrô tương thích với cổng kết nối phụ kiện đa năng không?

    Bạn không thể điều chỉnh âm lượng ghi âm trên máy ảnh nếu đang sử dụng micrô tương thích với cổng kết nối phụ kiện đa năng. Bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn để điều chỉnh Audio Rec Level (Mức âm thanh ghi âm) của máy ảnh này khi sử dụng micrô tích hợp hoặc khi kết nối micrô ngoài vào giắc cắm micrô của máy ảnh.

    Khi sử dụng micrô tương thích với bộ chuyển đổi XLR (XLR-K1M hoặc XLR-K2M, v.v.) hoặc micrô tương thích với cổng kết nối phụ kiện đa năng với chức năng điều chỉnh âm lượng, hãy sử dụng chức năng điều chỉnh âm lượng trên bộ chuyển đổi XLR hoặc micrô ngoài để thay đổi âm lượng ghi âm.