ID bài viết : 00147608 / Sửa lần cuối : 07/10/2019

Các thông số kỹ thuật đầu ra HDMI của máy ảnh là gì?

Các thông số kỹ thuật đầu ra HDMI của máy ảnh là gì?

    Dưới đây là các thông số kỹ thuật đầu ra HDMI cho máy ảnh của bạn. (Chất lượng hình ảnh HD là như nhau.)

    • Không gian màu (Color space): YCbCr
    • Chroma subsampling: 4:2:2
    • Độ sâu màu (bit depth): Y=8bit, Cb/Cr=8bit

    LƯU Ý: Sản lượng có thể không có thể, tùy thuộc vào các thông số kỹ thuật của thiết bị của bạn. Tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo thiết bị.