ID bài viết : 00147608 / Sửa lần cuối : 06/04/2021

Thông số kỹ thuật ngõ ra HDMI của máy ảnh là gì?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Dưới đây là thông số kỹ thuật ngõ ra HDMI của máy ảnh.

  HD hoặc 4K

  Khi cài đặt quay của phim là 8 bit hoặc khi số bit không được chuyển trong phần cài đặt quay

  • Không gian màu: YCbCr
  • Lấy mẫu màu: 4:2:2
  • Độ sâu màu (độ sâu bit): Y=8bit, Cb/Cr=8bit

  Hoặc

  • Không gian màu: RGB
  • Lấy mẫu màu: 4:4:4
  • Độ sâu màu (độ sâu bit): R/G/B=8bit

  Khi cài đặt bản quay của phim là 10 bit

  • Không gian màu: YCbCr
  • Lấy mẫu màu: 4:2:2
  • Độ sâu màu (độ sâu bit): Y=10bit, Cb/Cr=10bit

  Hoặc

  • Không gian màu: RGB
  • Lấy mẫu màu: 4:4:4
  • Độ sâu màu (độ sâu bit): R/G/B=8bit

  8K

  • Không gian màu: YCbCr
  • Lấy mẫu màu: 4:2:0
  • Độ sâu màu (độ sâu bit): Y=8bit, Cb/Cr=8bit

  LƯU Ý: Ngõ ra có thể không có sẵn tùy vào thông số kỹ thuật của thiết bị. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm theo thiết bị.