ID bài viết : 00112517 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

AC Adaptor không cung cấp điện cho máy quay nếu kết nối khi máy quay đang được chạy bằng pin.

  Nếu AC Adaptor không cung cấp điện cho máy quay khi bạn kết nối với AC Adaptor , hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trên màn hình LCD của máy quay chọn MENU.
  2. Chọn SETUP.
  3. Chọn USB Power Supply.|
  4. Chọn On.
  5. Ngắt kết nối cáp USB hỗ trợ từ AC Adaptor và máy quay, rút AC Adaptor ra khỏi ổ cắm điện ( ổ cắm trên tường ).
  6. Cắm AC Adaptor vào ổ cắm ( ổ cắm điện trên tường).
  7. Kết nối cáp USB hỗ trợ để máy quay và bộ chuyển đổi AC cung cấp nguồn điện cho máy quay.

  Nếu các bước trên không thể khắc phục hiện tượng, sản phẩm có thể cần  sửa chữa .