ID bài viết : 00254596 / Sửa lần cuối : 26/11/2020

Có thể sử dụng tổ hợp phương tiện ghi nào trong quá trình quay nối tiếp và quay đồng thời?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Không có hạn chế nào liên quan đến việc quay nối tiếp và quay đồng thời.

    LƯU Ý: Phương tiện ghi có thể sử dụng được và các yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào định dạng quay. Để biết chi tiết, vui lòng xem phần Phương tiện ghi được đề xuất trong hướng dẫn sử dụng.