ID bài viết : 00249537 / Sửa lần cuối : 03/03/2021In

Cách giải quyết thông báo lỗi [Mạng không kết nối] trên Tivi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Thông báo lỗi mạng hoặc hiển thị sai thời gian

  Tivi hiển thị thông báo [mạng không được kết nối] sau khi cập nhật phần mềm và gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:

  • Thời gian được hiển thị trên màn hình HOME không chính xác.
  • Một số ứng dụng có thể không hoạt động, trong khi những ứng dụng khác hoạt động bình thường.
  • Trạng thái mạng cho biết “Đã kết nối, Không có Internet.” 

  Nếu gặp các hiện tượng trên, đồng hồ bên trong TV của bạn có thể không khớp với đồng hồ internet, điều này gây ra lỗi mạng này.  
  Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách thay đổi cài đặt Ngày và giờ thành “Thời gian mạng”
   

  Cách cài đặt ngày và giờ thành thời gian mạng

  Vào mục [Cài đặt]  settings cog → cuộn xuống tới [Tùy chọn Hệ thống] → chọn [Ngày và giờ] → chọn [Sử dụng thời gian mạng] 

  Ngoài ra, nếu bạn đã cài đặt các kênh truyền hình, hãy xem một kênh trong ít nhất 30 giây và quay lại màn hình HOME để kiểm tra xem thời gian hiển thị có chính xác hay không.