ID bài viết : 00194287 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Android TV không hoạt động bình thường sau khi cập nhật phần mềm.

  1. Nếu các sự cố dưới đây xuất hiện, trước tiên hãy thử các quy trình khắc phục sự cố này.
   • Nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động hoặc Màn hình chính không hiển thị
   • Âm thanh thường xuyên bị gián đoạn
   • TV chuyển sang chế độ demo
   • Hướng dẫn chương trình không hiển thị hoặc đã cũ
   • Không thể tiến hành ghi (*)
   • Các tiêu đề đã được lưu biến mất khỏi danh sách tiêu đề (*)

    (*) Không sử dụng được chức năng ghi với một số mẫu máy và quốc gia/khu vực.
     
  2. Nếu không khắc phục được các sự cố kể cả sau khi thử bước 1 hoặc nếu các sự cố khác xảy ra:

   Đặt lại nguồn hoặc Khôi phục cài đặt gốc có thể giúp khắc phục được sự cố. Hãy đọc phần sau và thử đặt lại Tivi.
   Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Android TV


  Ví dụ về các sự cố sau khi cập nhật:

  • Khởi động lại liên tục.
  • Tivi không bật.
  • Đèn LED nhấp nháy.
  • Xảy ra lỗi mạng.
  • Các kênh không hiển thị.
  • HDD bên ngoài đã kết nối không được nhận dạng.
  • Xảy ra nhiễu hạt trên hình ảnh được ghi trên HDD bên ngoài.
  • Không có âm thanh hoặc hình ảnh.
  • Điều khiển từ xa không hoạt động.
  • Tivi bị treo.
  • Hoạt động bất thường xảy ra hoặc hoạt động của Tivi không ổn định, v.v.

   

   

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố sau khi tiến hành đặt lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc, có thể cần phải sửa chữa Tivi.