ID bài viết : 00243440 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Hẹn giờ bật (Bật Tivi tại thời điểm đã chỉ định)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:


  Tivi của bạn sẽ tự động bật tại thời điểm đã chỉ định bằng cách sử dụng chức năng On timer (Hẹn giờ bật). Ví dụ về sự tiện lợi của chức năng này là bạn có thể duyệt qua các chương trình tin tức buổi sáng mà bạn ưa thích. Chức năng On timer (Hẹn giờ bật) cũng cho phép tự động tắt Tivi sau khi một khoảng thời gian xác định sẵn, nhờ vậy bạn có thể yên tâm rời khỏi nhà mà không cần tắt Tivi.

  Sony khuyến nghị bạn sử dụng chức năng Screen reader (Trình đọc màn hình) để thiết lập chức năng On timer (Hẹn giờ bật).

   

  Thiết lập On timer (Hẹn giờ bật)

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn Timers (Hẹn giờ) và nhấn nút Enter.
  3. Nhấn giữ nút Mũi tên lên trong khoảng ba giây, nhấn giữ nút Mũi tên phải trong khoảng hai giây, nhấp chọn biểu tượng Settings (Cài đặt). Sau đó nhấn nút Mũi tên trái một lần để chọn biểu tượng Timers (Hẹn giờ).
  4. Khi bạn nghe được thông báo Timers (Hẹn giờ), nhấn nút Enter.


  Menu Timers (Hẹn giờ) có tổng cộng bảy mục cài đặt: On timer (Hẹn giờ bật), Day (Ngày), Time (Giờ), Duration (Thời lượng), Inputs (Đầu vào), Channel (Kênh) và Volume setup (Thiết lập âm lượng).

  On timer (Hẹn giờ bật)

  Day (Ngày)

  Time (Giờ)

  Duration (Thời lượng)

  Inputs (Đầu vào)

  Channel (Kênh)

  Volume setup (Thiết lập âm lượng)


  LƯU Ý: 

  • Có nhiều cài đặt không được áp dụng cho chức năng On timer (Hẹn giờ bật).
  • Chức năng Reminder (Nhắc nhở) có thể dùng được cho tối đa 18 chương trình Tivi.