ID bài viết : 00241326 / Sửa lần cuối : 07/06/2020

Tính năng nhắc nhở dành cho Android TV

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:

    Chức năng Reminder (Nhắc nhở) đảm bảo bạn sẽ không bỏ lỡ chương trình Tivi yêu thích của mình. Ngay cả khi bạn đang xem chương trình Tivi khác, Tivi sẽ tự động được chuyển sang chương trình Tivi đã chọn. Ngoài ra, chức năng Reminder (Nhắc nhở) hoạt động khi Tivi ở chế độ chờ và có thể thiết lập cho tối đa 18 chương trình.


    Thiết lập chức năng Nhắc nhở

    Hủy chức năng Nhắc nhở