ID bài viết : 00197795 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Không thể đặt thời gian trên cài đặt bộ hẹn giờ bật.

  Nếu cài đặt ngôn ngữ của Tivi là một trong các ngôn ngữ sau, bạn không thể thiết lập cài đặt On timer (Bộ hẹn giờ bật) bằng điều khiển từ xa.

  • Tiếng Zulu tại Nam Phi
  • Tiếng Bengal

  Trong trường hợp này, hãy thiết lập cài đặt On timer (Bộ hẹn giờ bật) sau khi thay đổi cài đặt ngôn ngữ sang tiếng Anh.

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Language (Ngôn ngữ) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).

  LƯU Ý:

  • Bạn có thể dùng chuột USB (nếu có) để thiết lập cài đặt On timer (Bộ hẹn giờ bật) thay vì thực hiện quy trình trên.
  • Sự cố này sẽ được khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm.
   Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo phần: Cách tiến hành cập nhật phần mềm .