ID bài viết : 00224293 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Không thể thiết lập kết nối không dây sau khi bật Tivi./Danh sách (SSID) mạng không hiển thị.

  Sự cố này sẽ được khắc phục bằng bản cập nhật phần mềm. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Làm cách nào để cập nhật phần mềm/firmware cho Android TV™?

  Nếu bạn không thể cập nhật phần mềm, hãy khởi động lại Tivi.
  Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV?

  Sự cố có thể lặp lại nhiều lần nếu Tivi tắt và mất kết nối mạng Wi-Fi.
  Trong những trường hợp như vậy, hãy kiểm tra các mục sau đây.

  • Nếu tính năng tiết kiệm điện trong bộ định tuyến thường xuyên làm dừng tín hiệu Wi-Fi, hãy tắt tính năng này.
  •  Nếu bạn tắt bộ định tuyến theo cách thủ công, thay vì tắt thì hãy luôn duy trì kết nối bật trên bộ định tuyến.