ID bài viết : 00225295 / Sửa lần cuối : 18/03/2019

Hướng dẫn chương trình Tivi hoặc danh sách tiêu đề không thể hiển thị trong khi xem đầu vào bên ngoài.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể chạy Android™ 8.0. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

    Hướng dẫn chương trình Tivi hoặc danh sách tiêu đề đã ghi không hiển thị ngay cả khi bạn nhấn nút Guide (Hướng dẫn) hoặc TitleList (Danh sách tiêu đề) trong khi xem đầu vào bên ngoài. 
    Nếu BRAVIA Sync (Đồng bộ BRAVIA) đang bật hoặc nếu bạn đang sử dụng IR Blaster, thao tác nhấn nút Guide (Hướng dẫn) hoặc TitleList (Danh sách tiêu đề) trên điều khiển từ xa của Tivi sẽ gửi tín hiệu đó đến thiết bị bên ngoài. Vì vậy, tùy theo thông số kỹ thuật của thiết bị kết nối mà hướng dẫn chương trình hoặc danh sách ghi của thiết bị kết nối có thể hiển thị được.

    LƯU Ý đối với các Tivi không phải dòng A9F và Z9F:
    Trong thông số kỹ thuật trước đây, nếu bạn nhấn nút Guide (Hướng dẫn) hoặc Titlelist (Danh sách tiêu đề) trên điều khiển từ xa của Tivi trong khi đang bật BRAVIA Sync (Đồng bộ BRAVIA) hoặc trong khi sử dụng IR Blaster thì danh sách chương trình Tivi hoặc danh sách tiêu đề đã ghi sẽ được hiển thị.