ID bài viết : 00175993 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Sau khi bật Tivi, màn hình sẽ biến mất ngay lập tức và nguồn bật lại.

  Nếu Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh) ở trạng thái On (Bật) và bạn rút phích cắm rồi cắm lại dây nguồn (dây dẫn chính) sau đó bật Tivi, nguồn sẽ chuyển sang chế độ chờ trong khoảng 10 phút để thực hiện căn chỉnh màn hình.
  Sau khi căn chỉnh màn hình xong, nguồn lại bật lên và màn hình Tivi được hiển thị.

  Có thể tránh tình trạng này bằng cách đặt Picture reset mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) thành Off (Tắt).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. ChọnSettings (Cài đặt).
  3. Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Picture reset mode (Chế độ thiết lập lại ảnh).
  5. Chọn Off (Tắt).